PARTNERPROVINCIES


Zonder de bijzondere samenwerking met de partnerprovincies Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, en hun steun en het vertrouwen, zouden de Archeologiedagen niet mogelijk zijn.


ERFGOEDHUIZEN


Ook de provinciale erfgoedhuizen, die als geen ander weten wat speelt binnen de provincie, zijn belangrijke samenwerkingspartners van de Archeologiedagen. De toegang tot hun netwerken en achterban creëren onmisbaar draagvlak voor de Archeologiedagen.


MONDRIAANFONDS


Met vreugde kunnen we vertellen dat het Mondriaan Fonds is ingestapt als partner en financier van de Archeologiedagen. Deze subsidie is onderdeel van het extra budget dat het Mondriaan Fonds heeft ontvangen van het ministerie van OCW voor het vergroten van de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek in de periode 2018-2021.


FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE


Vanaf het begin is het Fonds voor Cultuurparticipatie zowel financieel als inhoudelijk een zeer betrokken partner. Hun grote enthousiasme voor archeologisch publieksbereik heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke groei en ontwikkeling die de stichting in korte tijd heeft kunnen maken.


OVERIGE PARTNERS


Ook onze overige partners leveren een substantiële bijdrage aan het realiseren van de doelen van NAD, door toegang te bieden tot hun netwerken, kennis, financiering of mediakanalen. We zijn hun dankbaar voor een nieuw jaar van goede samenwerking.

ARCHEOLOGIE LEEFT!


Archeologie Leeft! (www.archeologieleeft.nl) is een platform in ontwikkeling van en voor de archeologische wereld, geïnitieerd door Stichting Nationale Archeologiedagen. Met out of the box ideeën streven we ernaar om elkaar te inspireren door over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken.


ARCHEOTEAM

Het Archeoteam bestond in 2019 uit Janneke Berkelbach (directeur), Donna Dieperink (coördinator Limburg, Flevoland en communicatie), Lara Boon (coördinator Noord-Brabant, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland) en Roel Kramer (coördinator Gelderland).

Daarnaast hebben meegewerkt: Martine Willekens (pers), Studio Parkers (website), Riesjart Annaars (ontwerp), Kasper van Noppen (campagne en reclamefilm), De Blauwe Noordzee (strategie).
De Young Underground Professionals zijn: Lara Boon, Evelien Bosman, Esther van den Brink, Donna Dieperink, Margot de Haan, Diederick Habermehl, Anne van Hazel, Evelien Hopman, Anne Krauwer, Robin Hoeks, Jesper de Raad, Rik Semeijn, Joerie van Sister, Merel Spithoven en Bert van der Zwaluw.


CONTACT

Wil je meer weten over de Stichting Nationale Archeologiedagen, partner worden of heb je ideeën of plannen waar we misschien in samen kunnen werken? We wisselen graag van gedachten over hoe we met elkaar archeologie nog dichter naar het publiek kunnen brengen. Mail naar janneke@archeologiedagen.nl of bel Janneke op 06 – 51323378.


Stichting Nationale Archeologiedagen

A Lab: lab 1.02, Postbus 3322, 1001 AC Amsterdam


http://www.archeologiedagen.nl

http://www.archeologieleeft.nl


De redactie heeft zijn uiterste best gedaan om alle rechthebbenden van foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten, klopt de genoemde bron niet of heeft u andere aanmerkingen, neem dan alstublieft contact met ons op via info@archeologiedagen.nl.