2019 JUBILEUMJAAR


We kijken vooruit!

Zet 11, 12 en 13 oktober 2019 alvast in je agenda want dan vieren we het 5-jarig bestaan van de Archeologiedagen! Toen we drie jaar geleden met de Archeologiedagen van start gingen, stonden we samen met onze partners voor een grote uitdaging: de archeologie weer tot leven brengen bij het grote publiek. Met 350 activiteiten op meer dan 250 locaties en ruim 56.000 bezoekers, staat de vraag of er draagvlak is voor archeologie echt niet meer ter discussie.

Archeologie Leeft!

PARTNERPROVINCIES 2018


Zonder de bijzondere samenwerking met de partnerprovincies Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, en hun steun en het vertrouwen, zouden de Archeologiedagen niet mogelijk zijn.


ERFGOEDHUIZEN


Ook de provinciale erfgoedhuizen, die als geen ander weten wat speelt binnen de provincie, zijn belangrijke samenwerkingspartners van de Archeologiedagen. De toegang tot hun netwerken en achterban creëren onmisbaar draagvlak voor de Archeologiedagen.


OVERIGE PARTNERS 2018


Onze overige partners leveren een substantiële bijdrage aan het realiseren van de doelen van NAD, door toegang te bieden tot hun netwerken, kennis, financiering of mediakanalen. Met als speciale partner dit jaar het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.


FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE


Vanaf het begin is het Fonds voor Cultuurparticipatie zowel financieel als inhoudelijk een zeer betrokken partner. Hun grote enthousiasme voor archeologisch publieksbereik heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke groei en ontwikkeling die de stichting in korte tijd heeft kunnen maken.ARCHEOTEAM 2018

Het Archeoteam bestond in 2018 uit Janneke Berkelbach (directeur), Donna Dieperink (coördinator Limburg, Flevoland, Noord-Holland en communicatie), Anne van Hazel (coördinator Zuid-Holland, Utrecht, overige provincies en productie), Lara Boon (coördinator Noord-Brabant) en Roel Kramer (coördinator Gelderland).

Daarnaast hebben meegewerkt: Martine Willekens (pers), Studio Parkers (website), Riesjart Annaars (ontwerp), Coosje Berkelbach (redactie), Kasper van Noppen (campagne en reclamefilm), De Blauwe Noordzee (strategie).


CONTACT

Wil je meer weten over de Stichting Nationale Archeologiedagen, partner worden of heb je ideeën of plannen waar we misschien in samen kunnen werken? We wisselen graag van gedachten over hoe we met elkaar archeologie nog dichter naar het publiek kunnen brengen. Mail naar janneke@archeologiedagen.nl of bel Janneke op 06 – 51323378.


Stichting Nationale Archeologiedagen

A Lab: lab 210, Postbus 3322, 1001 AC Amsterdam


http://www.archeologiedagen.nl

http://www.archeologieleeft.nlDe redactie heeft zijn uiterste best gedaan om alle rechthebbenden van foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten, klopt de genoemde bron niet of heeft u andere aanmerkingen, neem dan alstublieft contact met ons op via info@archeologiedagen.nl.