12, 13 en 14 oktober 2018

ARCHEOLOGIE LEEFT!


Archeologiedagen 2018

Op 12, 13 en 14 oktober 2018 vond de vierde editie van de Archeologiedagen plaats. Ruim 56.000 bezoekers door heel Nederland stapten dat weekend in de wondere wereld van de archeologie! Honderden archeologen, vrijwilligers, depots, musea, gemeenten, provincies, AWN afdelingen, heemkunde kringen, ArcheoHotspots, opgravingsbedrijven, universiteiten en meer enthousiaste organisaties hebben zich ingezet om archeologie tot leven te laten komen. Bij ruim 350 activiteiten konden bezoekers terecht om eeuwenoude skeletten en schedels te ontdekken, kennis te maken met digital archaeology, rond te dwalen door kastelen, nooit eerder vertoonde muntschatten te ontdekken, backstage te gaan bij de archeoloog of zelf mee te graven.


Twee jaar geleden kopten de kranten nog dat de archeologie werd ontstoft tijdens de Archeologiedagen, dit jaar was de pers het er unaniem over eens: "Archeologie is helemaal niet stoffig meer, de Nederlandse archeologie stijgt enorm in populariteit". Met dank aan de honderden partners door het hele land, hebben we met elkaar weer een weekend lang de Nederlandse archeologie in de schijnwerpers gezet.

ARCH MAGAZINE


Een tipje van de sluier

ARCH magazine publiceerde een 16 pagina's tellende spread over de Archeologiedagen. Aan de hand van de zeven thema's Bouwen en wonen, Ambacht, Dood en Begraven, Conflict, Handel, Dagelijks Leven en De Stad, werd een tipje van de sluier opgelicht van het enorme aanbod aan activiteiten tijdens de dagen. Wat is het verhaal achter onze ambachten? Welke schat aan informatie ligt verborgen in de graven? Wat is de invloed geweest van de handel? Hoe ijdel waren de Romeinen? En wat vertelt de opeenstapeling van sporen in de stad. 


Foto: Park Lingezegen, Ivo Hutten

DANK AAN ALLE DEELNEMENDE PARTNERS