De diepte in


Tijdens de Archeologiedagen doken duizenden mensen de diepte in. Bij de open opgravingen gingen zij met de archeologen de put in om mee te graven, tijdens diverse lezingen gingen zij inhoudelijk de diepte in en op sommige plekken kon je zelfs letterlijk onder de grond op verkenning.


TERUG IN DE TIJD


Activiteiten door de tijd heen

Bezoekers konden letterlijk door de tijd reizen tijdens de Archeologiedagen. Uit elke periode, van de Steentijd tot de Nieuwe Tijd, werden activiteiten georganiseerd.

OPEN OPGRAVING


Leidsche Rijn, Utrecht

Bij de opgraving van de Leidsche Rijn in Nieuwegein legden de archeologen van Gemeente Utrecht een Romeinse brug bloot, vermoedelijk gebouwd in 100 of 125 n.Chr. om een zijrivier van de Rijn over te kunnen steken. Tijdens de Archeologiedagen konden bezoekers de brug met eigen ogen bekijken, mede als een stuk van de Romeinse weg die al eerder werd gevonden en naar de brug leidde.

“Wat is dit een verrassing!”

“Wow, ik heb nooit geweten dat dit in Nederland was!”

UNDERGROUND


Valkenburg, Limburg

Dwalend door de onderaardse gangen van Museum Romeinse Katakomben werden bezoekers meegenomen naar lang vervlogen tijden, naar het Rome uit het vroege Christendom van de derde en vierde eeuw. Begin 20e eeuw werden dit gangstelsel van graven aangelegd als replica van de catacomben in Rome. Tijdens de Archeologiedagen konden de bezoekers diverse themarondleidingen volgen langs de kleurrijke schilderingen die oude rituelen en verrassende scènes uit het dagelijkse leven van de Romeinen laten zien. 

LEZING


Werelderfgoed Schokland, Flevoland

Flevoland wordt ook wel het scheepskerkhof van Nederland genoemd vanwege de grote hoeveelheid scheepswrakken die hier zijn gevonden - en nog liggen. Werelderfgoed Schokland organiseerde tijdens de Archeologiedagen een dag speciaal gewijd aan de maritieme archeologie. Archeologen Yftinus van Popta van Universiteit Groningen en André van Holk kwamen vertellen over de opgraving van het 18e eeuwse scheepswrak dat recentelijk bij het dorp Rutten is gevonden.

“Bezoekers kwamen uit het hele land en waren erg geïnteresseerd.”

OPEN OPGRAVING


Putten, Gelderland

Bijna een jaar hebben de archeologen van RAAP gegraafd aan de Rimpelerweg in Putten. Ze vonden sporen van boerderijen, waterputten en karrensporen, waardoor ze een goed beeld konden krijgen van de middeleeuwse bewoning. Tijdens de Archeologiedagen konden bezoekers een kijkje komen nemen. Slim: de archeologen werkten samen met museum Ermelo. Er reed een historische bus tussen het museum en de opgraving.

UNDERGROUND


De Bastei Nijmegen, Gelderland

De Bastei deed in de Romeinse Tijd dienst als verdedigingstoren van het oude Nijmegen en was onderdeel van de toentijdige stadsmuur. Dit jaar ging de toren, verwerkt tot een nieuw museum, open voor publiek. Tijdens de Archeologiedagen kon iedereen afdalen voor een gratis rondleiding onder de grond en om de bijzondere vondsten uit Romeinse Tijd bezichtigen.

“Ik heb hier al zo vaak gelopen en me nooit gerealiseerd dat ik over grafheuvels liep.”

LEZING


Geologisch Museum Hofland, Noord-Holland

De grafheuvels op de Gooise heide zijn duizenden jaren oud, en werden al in de 19e eeuw onderzocht. Aan de buitenkant van een grafheuvel valt er weinig te zien, maar van binnen herbergen de heuvels een schat aan informatie. Daarover ging de door AWN Naerdincklant gegeven lezing 'Het geheim van de grafheuvels' in Geologisch Museum Hofland. Na de lezing gingen de bezoekers mee op excursie om de grafheuvels met eigen ogen te zien. 

OPEN OPGRAVING


Wanssum, Limburg

Tot twee weken voor de Archeologiedagen waren de archeologen van BAAC nog druk bezig met hun onderzoek in Wanssum. In de Limburgse plaats werd een oud grafveld gevonden en aanwijzingen dat hier ooit ijzerverwerking is geweest, bewijst dat Wanssum tot vér voor de vroege Middeleeuwen bewoond is geweest! Speciaal tijdens de Archeologiedagen werd de opgraving open gesteld. Honderden geïnteresseerden kwamen kijken en zelf meegraven.

“Wat vertelde de archeoloog bevlogen! Echt een fascinerende geschiedenis.”

UNDERGROUND


Delft, Zuid-Holland

Begin 2018 werden twee Middeleeuwse kelders ontdekt door een gat in de vloer in het pand op het Heilige Geestkerkhof 17. Dit gat bleek te leiden naar een Middeleeuwse kelder die in de 19e eeuw was volgestort met puin, en in een paar maanden onder begeleiding van Archeologie Delft en Monumentenzorg is uitgegraven. Tijdens de Archeologiedagen waren de kelder open voor bezoekers. Zij daalden letterlijk af in de tijd en kregen daarbij uitleg van de archeologen.

LEZING


Archeologisch Museum Baduhenna, Noord-Holland

In Archeologisch Museum Baduhenna gaf archeoloog Silke Lange een lezing over de opgravingen in Zuiderloo, waar ook vrijwilligers van Stichting Baduhenna bij betrokken waren. Vanaf 2000 wordt in Zuiderloo onderzoek gedaan naar de geschiedenis van dit deel van Heiloo, waarbij een groot aantal middeleeuwse boerderijen zijn gevonden en voorwerpen die mensen in die tijd in het dagelijkse leven gebruikten.

“We ontvingen veel gezinnen die het echt als een gezamenlijk uitje zagen om samen een dagje archeologie te beleven.”

OPGRAVING


Nieuwegein, Utrecht

Bij bedrijvenpark het Klooster in Nieuwegein werd een nederzetting van de Swifterbantcultuur uit de Steentijd opgegraven, waarbij ruim 136.000 vondsten het daglicht zagen, en de 'oudste' baby van Nederland werd gevonden in de armen van een jonge vrouw. Op de open dag tijdens de Archeologiedagen gaven archeologen van RAAP en BAAC tekst en uitleg over de archeologische opgraving. Er waren diverse ontdekte vondsten te bekijken en kinderen konden zelf naar vondsten zoeken.

INHOUDELIJK DE DIEPTE IN


Maritiem Depot, Flevoland

Tijdens de Archeologiedagen kregen bezoekers de unieke kans om een rondleiding bij te wonen door het Maritiem Depot van Batavialand. Conservator Joran Smale vertelde de verhalen achter de vondsten. De vondsten in het depot zijn afkomstig uit scheepswrakken, zoals het wrak van een 17e-eeuws beurtschip dat is gezonken op de Zuiderzee met allerlei interessante spullen aan boord. Het depot herbergt zo'n 38.000 archeologische vondsten, van scherfjes en scheepsblokken tot leren schoenen die zo goed geconserveerd zijn dat het lijkt alsof ze slechts een paar jaar oud zijn!

“Die schoenen zou je nu zo in de etalage kunnen zien staan!”
“Dit is één van de grootste projecten uit de geschiedenis in Twente.”

OPGRAVING


Hengelo, Overijssel

Honderden mensen kwamen kijken bij de archeologische opgraving aan de Duizendpoot in Hengelo, één van de grootste projecten uit de geschiedenis in Twente. Uit de periode 500 jaar voor Christus tot 200 jaar na Christus kwamen huizen en gebruiksvoorwerpen van mensen uit die tijd naar boven. In groepen werd door archeologen tekst en uitleg gegeven, terwijl het publiek geboeid toekeek. Naast grondsporen, die door het verhaal van de archeologen tot leven kwamen als huisplattegronden, konden bezoekers ook eeuwenoude voorwerpen bekijken en zelfs vasthouden.

RADIO INTERVIEW


Wat als ze over 200 jaar de Efteling opgraven?

Om uit te leggen wat archeologie inhoudelijk inhoudt, hield Young Underground Professional Joris Brattinga (Hollandia Archeologen) in het kader van de Archeologiedagen een interview met radio NPO 2. Hierin werd ook een korte blik geworpen op de archeologie van de toekomst. Wat zullen de archeologen over een paar honderd jaar terug vinden?


De Young Underground Professionals, een initiatief van de Stichting Nationale Archeologie-dagen, vormen een platform/denktank van young professionals met een frisse blik op archeologie en publiek.