Provincie Zeeland

Een belangrijk deel van de geschiedenis van Zeeland ligt verborgen in de bodem. Van pre-historie, de Romeinse tijd, tot de middeleeuwen en nieuwe tijd. De archeologische sporen van menselijke bewoning die in de bodem zijn achter gebleven zijn soms de enige nog bewaarde kennisbron.

De vele locale musea in de provincie vertellen het cultuurhistorische en archeologische verhaal van de provincie. De Zeeuwse geschiedenis komt tot leven, mede door het 'nu' in relatie te brengen met het verleden, worden locaties en voorwerpen gekoppeld aan het heden.

Zeeuws Museum, Middelburg

Het Zeeuws Museum is een bijzonder museum met een prachtige collectie en onverwachte perspectieven op de geschiedenis van Zeeland. Het museum geeft een rijk beeld van de geschiedenis en de cultuur van Zeeland. Historische ontwikkelingen op gebieden zoals werk, vrije tijd, geloof, wetenschap en kunst komen tot leven in de collectie. Als geen ander weet het museum de verbinding tussen heden en verleden tot leven te brengen.

Zeeuws maritiem muZEEum, Vlissingen

muZEEum vertelt het boeiende verhaal over het maritieme verleden en heden van Zeeland, met in de hoofdrol de avonturen van kleine en grote zeehelden. Het maritiem muZEEum heeft één van de grootste collecties onderwater-archeologie van Nederland. De voorwerpen uit de wrakken vertellen veel over het leven aan boord.

Foto Paul Hermans

Archeologisch Museum Aardenburg

Aardenburg heeft in archeologisch opzicht een bijzonder rijke ondergrond. Bij opgravingen vanaf de jaren vijftig werd een grote hoeveelheid Romeinse en middeleeuwse voorwerpen gevonden. Het mooiste hiervan wordt tentoongesteld in het Archeologisch Museum Aardenburg

Stichting Maritieme Art & Design, Colijnsplaat

In 2018 deed Ludo van Well uit Colijnsplaat de unieke maritieme vondst Caudicaria Navis; het Romeinse schip dat 200 jaar na Chr. voor Zeeland de weg naar de wereld opende. Dit resulteerde in het initiatief om de Caudicaria Navis te gaan reconstrueren. Onder leiding van een ervaren botenbouwer wordt hier samen met dorpsbewoners een reconstructie van het Romeins schip gebouwd. Tijdens het project worden lezingen en rondleidingen georganiseerd en iedereen kan meebouwen. Na de bouw, medio 2021, is het schip te bezoeken.

Dijk en oorlogsmuseum, Westkapelle

Hier loop je door de geschiedenis van 7 eeuwen Dijk. In verschillende vakken zie je de kaart van de kustlijn en de ontwikkeling van het dorp en de omliggende natuur. In zee zijn nog steeds oorlogs- restanten vindbaar en zichtbaar. In het Oorlogs-aquarium vind je objecten die opgedoken zijn uit landingsvaartuigen, die tijdens de landing in november 1944 voor de kust gezonken zijn.

Museum het Belfort, Sluis

Sluis ontstond op het einde van de 13e eeuw. Vooral in de tijd van de Bourgondische hertogen was het een belangrijke internationale havenstad. In de 17e en 18e eeuw was Sluis één van de voornaamste vesting-steden van Nederland. In het museum wordt de veelbewogen geschiedenis van Sluis op aanstekelijke en interactieve wijze gepresenteerd.

Museum Veere

Achter de karakteristieke gevels van de Schotse Huizen en in het prachtig gerestaureerde Stadhuis komt de geschiedenis van Veere tot leven. Op de Schotse zolder wordt het verhaal van de Schots-Veerse handelsrelaties verteld. De oude Vierschaar laat zien hoe, lang geleden, recht werd gesproken. Door het jaar heen organiseert Museum Veere activiteiten en tentoonstellingen die de historie van de stad steeds op een andere manier belichten.

Museum Hulst

In het historisch gebouw van het Refugium Ten Duinen, het vluchthuis van de cisterciënzer monniken, die van de 13e tot de 17e eeuw rond Hulst inpolderingen verrichtten, vind je Museum Hulst. In dit fraaie, historische pand kan je alles ontdekken over de vesting Hulst, Reynaert de Vos, archeologie van stad en streek.

Historisch museum de Bevelanden, Goes

Ontdek ruim 600 jaar stadsgeschiedenis van Goes en waan je in het verdronken van land van Zuid-Beveland dat in de eeuwen vóór 1953 gevormd is door verwoestende watersnoden en inpolderingen. Voorheen een klooster vol weeskinderen, nu een mooi en authentiek museum gevuld met topstukken. Van sieraden en wapens tot bodemvondsten, merklappen en de typische Zeeuwse klederdracht. Zeeland telt 171 verdronken dorpen. Aan de hand van bodemvondsten, is een verdronken dorp nagemaakt, geinspireerd op het in 1530 verdronken dorpje Gobbenoord.

Museum Het Warenhuis, Axel

In Museum Het Warenhuis wordt de geschiedenis van de streek, op een bijzondere en inter-actieve wijze tentoongesteld. Het museum laat jong en oud vroegere tijden beleven. De collectie is samengesteld uit streekdrachten, landbouw-werktuigen, archeologische vondsten en gebruiks-voorwerpen vnl. uit de 19e eeuw.

Museum Terra Maris, Oost Kapele

In Terra Maris, het museum voor natuur & landschap in Oostkapelle, is in de tentoonstelling Vikkingen op Walcheren, een collectie over het leven in Walichrum in de Vikingtijd te zien. Stap de vroegmiddeleeuwse wereld binnen via de indrukwekkende collectie met objecten van het ooit zo belangrijk middeleeuws handelscentrum voor de kust van het huidige Domburg; Walichrum.

Nehallenia Archeologisch Duikteam, Colijnsplaat

Al 20 jaar doen amateur archeo-logen hier onderzoek naar de bijzondere archeologische onderwaterwereld in de Ooster-schelde en de Noordzee. De verdronken Romeinse tempels bij Colijnsplaat en Domburg, de havens en nederzettingen die er omheen lagen, en scheeps-wrakken worden onderzocht en in kaart te gebracht.

Museum Het Land van Strijen

De Stichting Archeologie Hoeksche Waard toont toont hier vondsten van de IJzertijd tot de 18e eeuw uit de regio Strijen. Opzienbarende glasvondsten, gedaan in 1982, hebben een vaste plek in de expositie. Deze vondsten deed in Strijen het besef ontstaan dat men op een plek met een rijke historie leeft en was de aanleiding tot de oprichting van de Historische Vereniging “Het Land van Strijen”.

Stadhuismuseum Zierikzee

In het voormalig ‘kloppend hart’ van het oude Zierikzee vertelt het Stadhuismuseum met kaarten, bodemvondsten en curiosa het verhaal van de oude havenstad en de ontwikkeling van het eiland.

Museum de Meestoof, Sint Annaland

Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland geeft een mooi overzicht van het vroegere leven en de cultuur op de eilanden Tholen en Sint-Philipsland. In het museum is de Reimers-waalcollectie opgenomen die bestaat uit voorwerpen die gevonden zijn in het verdronken land van Zuid-Beveland. Dit land ging in 1531 na de St.-Felixvloed verloren.