Provincie Flevoland

Hoe jong Flevoland ook is, het heeft een uniek bodemarchief. Onder de grond ligt nog een gaaf landschap uit de pre-historie, waar onze voorouders leefden langs rivieren en kreken. De Flevolandse bodem herbergt niet alleen het grootste drooggevallen scheeps-wrakkenkerkhof van de wereld, maar hier ligt ook het enige Nederlandse archeologische UNESCO werelderfgoed monument: Schokland. In 2020 was het 25 jaar geleden dat het voormalige eiland Schokland als 1e monument van Nederland de status van Werelderfgoed heeft verkregen, een feestje en bezoek waard.

Werelderfgoed Museum Schokland

Midden in de Noordoostpolder ligt een mysterie, het voormalige eiland Schokland. Het eerste archeologisch Unesco Werelderfgoed monument van Nederland vol prachtige bodemschatten. Een plek tussen land en water, waar eeuwenlang mensen woonden. Ontdek het verborgen verleden van Werelderfgoed Schokland in het museum. Bezoek het museum of wandel de Archeoroute, een archeologische wandeling voor kinderen vanaf 8 jaar.

Batavialand, Lelystad

In Batavialand, museum en erfgoedcentrum van Flevoland, ontdek je alles over de unieke ontstaans-geschiedenis van Flevoland. Het interactieve Museum Batavialand neemt je mee op reis door 7.000 jaar Nederlandse geschiedenis. Je komt er alles te weten over het leven van de Nederlander met water. Batavialand brengt onze strijd tegen het water tot leven - de inpolderingen en dijkenbouw - maar ook de ontdekkings-reizen, de overzeese handel en de specialistische kennis die Nederland exporteert.

Archeologische VindSpeeltuin, Almere

Smullen en Spelen, bij dit pannenkoeken restaurant kan je niet alleen pannenkoeken eten, maar er is ook een unieke archeologische vind- en speeltuin, waar leren en spelen samengaan. Kinderen kunnen spelenderwijs leren op een plek waar in het stenen tijdperk jagers en verzamelaars liepen.

Vindplaats Zenit, Almere

Een stukje prehistorie in Almere Buiten. Deze Archeologische vindplaats is voor en door bewoners ingericht met een archeologisch dorp, een voedselbos, moes- en schooltuinen en een buitentheater voor cultuur en educatie.

Erfgoedhuis Almere

In Erfgoedhuis Almere ontdek je de rijke geschiedenis van de stad! Het Erfgoedhuis toont het hele jaar een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Almere. Wist je dat er 10.000 jaar geleden hier ook mensen en dieren leefden? Dit is allemaal te ontdekken in Erfgoedhuis Almere. In de bodem onder deze jonge stad zijn vele schatten gevonden die zijn tentoongesteld in het museum.

Archeologisch openluchtmuseum Swifterkamp, Lelystad

Het Swifterkamp is een gereconstrueerde prehistorische nederzetting in Flevoland, bestaande uit twee prehistorische boerderijen en een aantal hutten, die allemaal zijn nagebouwd naar archeologische vondsten in de buurt.

Landschapskunstwerk Riff PD#18245, Dronten

Als een opgegraven archeologische vondst herinnert het monument aan de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Kunstenaar Bob Gramsma maakte het kunstwerk ter ere van 100 jaar Zuiderzeewet. Riff is het 8e kunstwerk in een collectie van landschaps-kunstwerken in Flevoland van beroemde kunstenaars, waarin je de wonderbaarlijke geschiedenis van de totstandkoming van de polder kan ontdekken.

De Gesteentetuin, Schokland

In het Schokkerbos vind je het bezoekerscentrum 'De Gesteente-tuin' van Het Flevo-landschap. Hier maak je een reis door de tijd. Die reis begint zo'n 200.000 jaar geleden. In de Gesteentetuin zijn o.a. zwerfkeien te zien, die door de gletsjers van de voorlaatste IJstijd in de Noordoostpolder zijn achtergelaten.

Wrakken van Flevoland, digitaal

Flevoland is waarschijnlijk het grootste scheepskerkhof op land ter wereld. Op of in de bodem van de voormalige Zuiderzee, het IJsselmeer en het Markermeer liggen honderden scheepswrakken. Maar van de meeste scheepsresten is de identiteit onbekend. In de database Maritime Stepping Stones (MaSS) lees je de verhalen van honderden scheepswrakken en andere vindplaatsen onder water.

Scheepswerf, Erfgoedpark Batavialand, Lelystad

Naast het museum Batavia land, vind je de scheepswerf. Op De Werf in het erfgoedpark Batavialand, wordt je meegenomen in de wereld van historische scheepsbouw, ambachten en de Gouden Eeuw. Stap aan boord van de beroemde reconstructie van het VOC retourschip de Batavia. Aan de kade in Batavialand wordt hard gewerkt om dit schip in goede conditie te houden. Vrijwilligers vertellen de prachtigste verhalen over het zeemansleven, de VOC en de gebruiken aan boord.