Archeologiedagen 2021

Op 18, 19 en 20 juni 2021 brengen de Nationale Archeologiedagen alweer voor de zesde keer het verleden tot leven met honderden activiteiten door het hele land.

De Nationale Archeologiedagen zijn dé dagen waarop iedereen die geïnteresseerd in onze geschiedenis, kennis kan maken met het spannende speurwerk naar de begraven sporen van het verleden. Iedereen mag komen kijken, proeven, ruiken en wie z’n handen vuil wil maken kan dat ook. Je hoeft geen archeoloog te zijn om mee te doen! Raak het verleden aan en breng de geschiedenis van je eigen omgeving tot leven. Iedereen is welkom. Ga underground bij de archeoloog en ontdek jouw geschiedenis! We kijken uit naar je komst.

Dit online tijdschrift is een publicatie van de Stichting Nationale Archeologiedagen en tot stand gekomen dankzij de steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

"Het Fonds voor Cultuurparticipatie ziet De Nationale Archeologiedagen als aanjager, inspirator en verbinder in de publieksarcheologie. Door een groot publiek uit te nodigen om deel te nemen aan activiteiten door het land en door allerlei erfgoedpartners actief te betrekken staat archeologieparticipatie in de schijnwerpers. Zodat zoveel mogelijk mensen erfgoed zelf ontdekken en ervaren. Daaraan draagt het Fonds graag bij met subsidie".

Wil je zelf een project opzetten, het FCP kent verschillende subsidieregelingen publieksarcheologie, vrijwilligers en erfgoed.

De redactie heeft beeldmateriaal gebruikt dat eerder aan ons ter gebruik beschikbaar is gesteld en, indien bekend, van rechthebbende de bron vermeld. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten, klopt de genoemde bron niet of heeft u andere aanmerkingen, neem dan contact met ons op via info@archeologiedagen.nl.