Provincie Zeeland

De Zeeuwse bodem is door de tijd heen uit lagen opgebouwd. Hierdoor blijken bewonerssporen vaak afgedekt te zijn door jongere lagen en daardoor goed beschermd.

De beste bewaarplaats is onder de grond maar als dat niet kan vinden vondsten een plek in het Zeeuws Archeologisch Depot of in een van de vele archeologische musea in de provincie.

Samen vertellen zij het verhaal over de bewoners van de provincie Zeeland die altijd in het teken stond van de strijd met het water.

Zeeuws Museum, Middelburg

Het Zeeuws Museum is een bijzonder museum met een prachtige collectie en onverwachte perspectieven op de geschiedenis van Zeeland.

Belangrijke doelstelling van het museum is om nieuwe generaties te verbinden met het erfgoed. Hiervoor werken zij samen met kunstenaars en vormgevers.

Historische ontwikkelingen op het gebied van werk, vrije tijd, geloof, wetenschap en kunst komen hier tot leven.

Als geen ander weet het museum heden en verleden met elkaar te verbinden.

Zeeuws maritiem muZEEum, Vlissingen

muZEEum vertelt het boeiende verhaal over het maritieme verleden en heden van Zeeland, met in de hoofdrol de avonturen van kleine en grote zeehelden. Het maritiem muZEEum heeft één van de grootste collecties onderwater-archeologie van Nederland. De voorwerpen uit de wrakken vertellen over het leven aan boord.

Foto Paul Hermans

Archeologisch Museum Aardenburg

Aardenburg heeft een archeologisch bijzonder rijke bodem waarin veel Romeinse en middeleeuwse voorwerpen zijn gevonden.

De Romeinen bouwden hier een fort voor driehonderd soldaten en in de middeleeuwen was Aardenburg een bedrijvige en rumoerige Vlaamse havenstad.

De vondsten vertellen het verhaal over het dagelijks leven in vroeger tijden.

Stichting Maritieme Art & Design, Colijnsplaat

In 2018 deed Ludo van Well uit Colijnsplaat de unieke maritieme vondst: de Caudicaria Navis; het Romeinse schip dat 200 jaar na Chr. voor Zeeland de weg naar de wereld opende. Dit resulteerde in het initiatief om de Caudicaria Navis te reconstrueren. Onder leiding van een ervaren botenbouwer is in Colijnsplaat samen met dorpsbewoners een reconstructie van het Romeinse schip gebouwd. Het schip is inmiddels voltooid. De replica van het Romeins handelsschip ligt sinds kort voor de tempel van Nehalennia in Colijnsplaat.

Dijk en oorlogsmuseum, Westkapelle

Dijken zijn belangrijk voor ons land. Maar hoe ziet de geschiedenis van de dijk eruit? Het museum neemt je mee langs zeven eeuwen Dijk. Je bekijkt de ontwikkelingen van de kustlijn van Westkapelle, het dorp en de omgeving.

Voor de kust, liggen in zee nog altijd restanten uit de Tweede Wereldoorlog. In het Oorlogs-aquarium vind je objecten die opgedoken zijn uit landingsvaartuigen, die tijdens de landing in november 1944 voor de kust gezonken zijn.

Museum het Belfort, Sluis

Sluis ontstond op het einde van de 13e eeuw. Vooral in de tijd van de Bourgondische hertogen was het een belangrijke internationale havenstad. In de 17e en 18e eeuw was Sluis één van de voornaamste vesting-steden van Nederland. In het museum wordt de veelbewogen geschiedenis van Sluis op aanstekelijke en interactieve wijze gepresenteerd.

Museum Veere

Achter de karakteristieke gevels van de Schotse Huizen en in het prachtig gerestaureerde Stadhuis komt de geschiedenis van Veere tot leven. Op zolder wordt het verhaal van de Schots-Veerse handelsrelaties verteld. De oude Vierschaar laat zien hoe, lang geleden, recht werd gesproken. Door het jaar heen organiseert Museum Veere activiteiten en tentoonstellingen die de historie van de stad steeds op een andere manier belichten.

Museum Hulst

Museum Hulst is gevestigd in het historisch gebouw van het Refugium Ten Duinen. Dit is het vluchthuis van de cisterciënzer monniken die van de 13e tot de 17e eeuw rond Hulst inpolderingen verrichtten. In dit fraaie, historische pand kun je alles ontdekken over de vesting Hulst, Reynaert de Vos, en de archeologie van stad en streek.

Historisch Museum De Bevelanden, Goes

Ontdek ruim zeshonderd jaar stadsgeschiedenis van Goes en waan je in het verdronken land van Zuid-Beveland dat in de eeuwen vóór 1953 gevormd is door verwoestende watersnoden en inpolderingen.

Zeeland telt 171 verdronken dorpen. Aan de hand van bodemvondsten is een dorp nagebouwd, geïnspireerd op het in 1530 verdronken dorpje Gobbenoord.

In dit voormalige klooster en weeshuis zijn nu veel topstukken te zien. Van sieraden en wapens tot bodemvondsten, merklappen en de typische Zeeuwse klederdracht.

Museum Het Warenhuis, Axel

Een bezoek aan Museum Het Warenhuis is een unieke ervaring voor het hele gezin. De geschiedenis van de streek, met als één van de hoogtepunten de collectie streekdracht, wordt op een bijzondere en interactieve wijze tentoongesteld. Het museum laat jong en oud vroegere tijden beleven.

Naast archeologische vondsten toont het museum streekdrachten, landbouwwerktuigen, en gebruiksvoorwerpen.

Museum Terra Maris, Oostkapelle

Terra Maris, letterlijk land van de zee, is hét museum voor natuur en landschap van Zeeland.

Het museum heeft een indrukwekkende collectie objecten van Walichrum, een belangrijk middeleeuws handelscentrum voor de kust van het huidige Domburg.

Betreedt de wereld van de Vikingen van hakzilver en fibula en van oorlepeltje tot riemtong. Voel je voor even archeoloog en ontdek de grote verhalen achter kleine strandvondsten.

Nehallenia tempel, Colijnsplaat

De Nehalenniatempel in Colijnsplaat is een replica van een tempel die is gewijd aan een Gallo-Romeinse godin, Nehalennia, beter bekend als Neeltje Jans. Een visser uit Yerseke vond voor de kust van Colijnsplaat delen van een Nehalennia altaar in zijn netten.

De tempel refereert aan tweeduizend jaar menselijk leven rond de Noordzee. Het authentieke gebouw bestaat uit een tempelhof met beelden, votiefstenen en altaren.

Oosterscheldemuseum, Yerseke

In één van de mooiste monumentale panden van Yerseke, het voormalige gemeentehuis, is het OosterscheldeMuseum gevestigd.In twee zalen worden bezoekers meegenomen op een reis door de geschiedenis van de oester- en mosselcultuur. Aan de hand van meer dan 1600 objecten wordt het verhaal verteld van het verdronken land van Zuid-Beveland en de rol die de Oosterschelde heeft gespeeld bij het ontstaan van Yerseke.

Stadhuismuseum Zierikzee

In het voormalig ‘kloppend hart’ van het oude Zierikzee vertelt het Stadhuismuseum het verhaal van de oude havenstad en de ontwikkeling van het eiland.

Het museum beheert in totaal bijna 9.000 objecten. Het is een verzameling van allerhande curiosa, scheepsmodellen, bijzonder zilverwerk, unieke oude kaarten en schilderijen, archeologische schatten, exotische souvenirs en andere zeldzaamheden. Dankzij de grote verscheidenheid aan objecten kan het museum het verhaal van de stad Zierikzee, het eiland Schouwen-Duiveland en het omringende water op verrassende wijze vertellen.

Museum de Meestoof, Sint Annaland

Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland geeft een mooi overzicht van het vroegere leven en de cultuur op de eilanden Tholen en Sint-Philipsland. In het museum is de Reimers-waalcollectie opgenomen die bestaat uit voorwerpen die gevonden zijn in het verdronken land van Zuid-Beveland. Dit land ging in 1531 na de St.-Felixvloed verloren.