Provincie Flevoland

De jonge provincie Flevoland heeft een uniek bodemarchief. Onder de grond ligt een gaaf landschap uit de pre-historie. Hier leefden onze voorouders langs rivieren en kreken.

De Flevolandse bodem herbergt ook het grootste scheepswrakkenkerkhof van de wereld en midden in de provincie ligt het archeologische UNESCO werelderfgoed Schokland.

De provincie Flevoland is archeologisch gezien een bezoek meer dan waard!

Werelderfgoed Museum Schokland

Midden in de Noordoostpolder ligt het voormalige eiland Schokland dat als eerste in Nederland is uitgeroepen tot archeologisch Unesco Werelderfgoed.

Museum Schokland vertelt het verhaal over dit unieke stukje Nederland en haar bewoningsgeschiedenis die terug gaat tot 10.000 jaar geleden.

En er is een Archeoroute, een archeologische wandeling voor kinderen vanaf 8 jaar.

Batavialand, Lelystad

In Batavialand word je meegenomen op reis door de tijd en ontdek je waarom Nederland bekend staat als waterland bij uitstek. Ontdek 7000 jaar Flevolandse geschiedenis in het museum, neem vondsten mee naar de ArcheoHotspot, stap in de wereld van oude ambachten op de werf en ga aan boord van de reconstructie van het VOC-Schip de Batavia.

Archeologische VindSpeeltuin, Almere

Smullen en Spelen, bij dit pannenkoekenrestaurant kun je niet alleen lekker smullen maar er is ook een unieke archeologische vind- en speeltuin, waar leren en spelen samengaan.

Kinderen kunnen hier spelenderwijs leren over deze plek waar in het stenen tijdperk jagers en verzamelaars liepen.

Vindplaats Zenit, Almere

Een stukje prehistorie in Almere Buiten. Deze Archeologische vindplaats is voor en door bewoners ingericht met een archeologisch dorp, een voedselbos, moes- en schooltuinen en een buitentheater voor cultuur en educatie.

Erfgoedhuis Almere

Erfgoedhuis Almere is dé plek waar je alles te weten komt over de rijke geschiedenis van deze jonge stad!

Wist je dat hier 10.000 jaar geleden ook mensen en dieren leefden? In de permanente tentoonstelling vind je veel schatten die gevonden zijn in de bodem onder de stad. Ontdek alles over het leven in de prehistorie, over de schepen die op de Zuiderzee voeren en natuurlijk ook alles over het ontstaan en de ontwikkeling van de huidige stad Almere met haar bijzondere en experimentele gebouwen.

Archeologisch openluchtmuseum Swifterkamp, Lelystad

In Natuurpark Lelystad ligt het kleine dorpje Swifterkamp. Twee boerderijen, een jager-verzamelaarhut en drie bijgebouwen, ademen de sfeer uit van lang vervlogen tijden. De reconstructie is gebaseerd op archeologische vondsten in de buurt uit de Nieuwe Steentijd, de tijd dat jager-verzamelaars geleidelijk overgingen tot het boerenbestaan (in midden Nederland vanaf ca. 6300 jaar geleden).

Landschapskunstwerk Riff PD#18245, Dronten

Als een opgegraven archeologische vondst herinnert dit monument aan de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Kunstenaar Bob Gramsma maakte het werk ter ere van 100 jaar Zuiderzeewet. Riff is een reusachtig opgetild brok kleigrond op een vlak, voormalig landbouwkavel. Bezoekers kunnen het trappetje betreden om vanaf boven hun blik te laten dwalen over het oude en het nieuwe, door mensen gemaakte land.

Het is het achtste kunstwerk in een collectie landschapskunst in Flevoland van beroemde kunstenaars. (foto Andreas Galmarini)

De Gesteentetuin, Schokland

In 'De Gesteente-tuin' van Het Flevo-landschap maak je een reis door de tijd van zo'n 200.000 jaar. Bekijk de zwerfkeien die door de gletsjers van de voorlaatste IJstijd in de Noordoostpolder zijn achtergelaten. Een tentoonstelling vertelt over het ontstaan van de aarde en van stenen.

En hier is informatie te vinden over de geschiedenis en de natuur van Schokland.

Wrakken van Flevoland, digitaal

Flevoland is waarschijnlijk het grootste scheepskerkhof op land ter wereld. Op of in de bodem van de voormalige Zuiderzee, het IJsselmeer en het Markermeer liggen honderden scheepswrakken. In de database Maritime Stepping Stones (MaSS) lees je de verhalen van honderden scheepswrakken en andere vindplaatsen onder water. Een indrukwekkend overzicht van maritieme archeologie.

Maritiem Archeologisch Depot, Lelystad

In Batavialand vind je het Maritiem Archeologisch Depot. Alles wat op de bodem van water (zee, rivier, etc.) is gevonden wordt hier bewaard. De maritiem archeologische rijkscollectie omvat circa 38.000 scheepsvondsten variërend van complete wrakken tot wrakdelen, scheepsuitrusting, -lading en -inventaris. De objecten zijn op afspraak te raadplegen, de kleine objecten in Lelystad en de grotere objecten in Amersfoort.