Tot ziens bij de

Nationale Archeologiedagen

17, 18 en 19 juni 2022

Al voor de zevende keer openen door het hele land archeologische instellingen hun deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in het spannende speurwerk naar de begraven sporen van het verleden. Heb je altijd al willen weten wie hier vroeger woonden, hoe zij leefden en welke materialen en technieken zij gebruikten, kom dan naar de Nationale Archeologiedagen!

Kom kijken, proeven, ruiken en wie z’n handen vuil wil maken, dat kan ook. Je hoeft geen archeoloog te zijn om mee te doen! Raak het verleden aan en breng de geschiedenis van je eigen omgeving tot leven.

Iedereen is welkom

Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Jong en oud, kenner en leek, voor alle geïnteresseerden is er een programma.

Dit online tijdschrift is een publicatie van de Stichting Nationale Archeologiedagen en tot stand gekomen dankzij de steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

"Het Fonds voor Cultuurparticipatie ziet de Nationale Archeologiedagen als aanjager, inspirator en verbinder in de publieksarcheologie. Door een groot publiek uit te nodigen om deel te nemen aan activiteiten door het land en door allerlei erfgoedpartners actief te betrekken staat archeologieparticipatie in de schijnwerpers. Zodat zoveel mogelijk mensen erfgoed zelf ontdekken en ervaren. Daaraan draagt het Fonds graag bij met subsidie".

Wil je zelf een project opzetten, het FCP kent verschillende subsidieregelingen publieksarcheologie, vrijwilligers en erfgoed.

De redactie heeft beeldmateriaal gebruikt dat eerder aan ons ter gebruik beschikbaar is gesteld en, indien bekend, van rechthebbende de bron vermeld. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten, klopt de genoemde bron niet of heeft u andere aanmerkingen, neem dan contact met ons op via info@archeologiedagen.nl.