PARTNERPROVINCIES

Zonder de bijzondere samenwerking met de partnerprovincies Zeeland, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, en hun steun en het vertrouwen, zouden de Archeologiedagen niet mogelijk zijn.

ERFGOEDHUIZEN

Ook de provinciale erfgoedhuizen, die als geen ander weten wat speelt binnen de provincie, zijn belangrijke samenwerkingspartners van de Archeologiedagen. De toegang tot hun netwerken en achterban creëren onmisbaar draagvlak voor de Archeologiedagen.


FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

Vanaf de start van de Archeodagen is het Fonds voor Cultuurparticipatie zowel financieel als inhoudelijk een zeer betrokken partner. Hun grote enthousiasme voor archeologisch publieksbereik heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke groei en ontwikkeling die de stichting in korte tijd heeft kunnen maken.


OVERIGE PARTNERS

Ook onze overige partners leveren een substantiële bijdrage aan het realiseren van de doelen van NAD, door toegang te bieden tot hun netwerken, kennis, financiering of mediakanalen. We zijn hen dankbaar voor een nieuw jaar van goede samenwerking.

ARCHEOLOGIE LEEFT!

Archeologie Leeft! (www.archeologieleeft.nl) is een platform in ontwikkeling van en voor de archeologische wereld, geïnitieerd door Stichting Nationale Archeologiedagen. Met out of the box ideeën streven we ernaar om elkaar te inspireren door over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken.


ARCHEOTEAM

Het Archeoteam bestond in 2021 uit Janneke Berkelbach van der Sprenkel (directeur), Liselotte Gertenbach (coördinator Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en productie), Lara Boon (coördinator Noord-Brabant, Limburg, Zeeland & de overige provincies) en Roel Kramer & Wouter Hinrichs (coördinatoren Gelderland).

REDACTIE ONLINE MAGAZINE 2021 Redactie: Liselotte Gertenbach & Janneke Berkelbach. Eindredactie Coosje Berkelbach.

CONTACT

Wil je meer weten over de Stichting Nationale Archeologiedagen, partner worden of heb je ideeën of plannen waar we misschien in samen kunnen werken? We wisselen graag van gedachten over hoe we met elkaar archeologie nog dichter naar het publiek kunnen brengen. Mail naar janneke@archeologiedagen.nl of bel Janneke op 06 – 51323378.

Stichting Nationale Archeologiedagen

A Lab: lab 1.02, Postbus 3322, 1001 AC Amsterdam

http://www.archeologiedagen.nl

http://www.archeologieleeft.nl


De redactie heeft zijn uiterste best gedaan om alle rechthebbenden van foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten, klopt de genoemde bron niet of heeft u andere aanmerkingen, neem dan alstublieft contact met ons op via info@archeologiedagen.nl.